11 claus per ser un emprenedor social

Gràcies a la seva lluita per una economia justa, a Muhammad Yunus se li va concedir el Premi Nobel de la Pau l’any 2006. El fundador de la iniciativa Grameen Bank afirmava que al món es necessiten dos tipus de negocis: els que es creen per a un mateix i per maximitzar-ne el benefici i els que es creen amb la finalitat d’ajudar els altres.

Grameen Bank és un banc que concedeix petits préstecs a les famílies més necessitades que no tenen avals ni garanties, i també beques per estudiar i capital risc per a empreses emergents i altres negocis sostenibles. Segons dades del 2015, la institució de Bangladesh ha concedit més d’11.350 milions de dòlars a més de 8 milions de persones, amb una ràtio d’impagaments inferior al 5 %.

Però què entenem per emprenedoria social?

Primerament, no hem de confondre una empresa social amb una ONG.

Tot i que pot compartir amb una ONG la finalitat social, l’empresa social ha de ser econòmicament sostenible i s’ha de concebre així des del principi, encara que puntualment pot rebre una subvenció. Es tracta d’organitzacions híbrides que “es posicionen entre el sector privat tradicional i el sector públic, però es diferencien d’altres pel fet de tenir un objectiu social i societari combinat amb l’esperit empresarial del sector privat”. Aquesta és la definició reconeguda en el món acadèmic i internacional i per la mateixa Comissió Europea.

De la mateixa manera que l’empresa de negocis busca accionistes, inversors i empleats, l’emprenedor social mobilitza recursos amb la finalitat d’implicar-hi els beneficiaris i/o la societat, amb la diferència que també procuren satisfer necessitats socials que no són ateses.

Segons l’últim informe del GEM Espanya (Global Entrepreneurship Monitor), la taxa d’activitat emprenedora a Espanya se situa prop del 6 % –per sota d’Europa, que registra al voltant d’un 8 %–, i només un 0,51 % d’aquest percentatge es dedica a l’emprenedoria social, una dada que situa Espanya com un dels països europeus amb menys taxa d’empresaris d’aquesta categoria.

Característiques d’un emprenedor social

El consumidor d’avui en dia exigeix nous valors com ara la transparència, la sostenibilitat i el compromís social, i actualment són els emprenedors socials els qui estan canviant el concepte de l’èxit i els qui estan atraient l’atenció d’inversionistes.

Els emprenedors socials no només posseeixen la creativitat i la determinació de l’emprenedor tradicional, sinó que es caracteritzen per tenir idees innovadores a través de les quals intenten dur a terme un canvi social significatiu. No hi ha un únic tipus d’emprenedor social, però sí característiques comunes a tots ells:

 1. Tenen un projecte amb un objectiu o una finalitat social.
 2. Tenen un pensament innovador capaç de transformar la realitat.
 3. Es basen en un model de negoci ètic i sostenible.
 4. Busquen reinvertir el benefici en el projecte per aconseguir un producte millor a un cost més baix.
 5. Passen de la pantalla a l’acció i busquen les respostes al carrer, no en teories del passat.
 6. Són ingenus, cosa que els permet travessar amb èxit determinades portes.
 7. Es mouen per passió, pregunten molt i aprenen de pressa. Per això aconsegueixen en poc temps allò que a altres els costa més.
 8. Són bons gestors de recursos: són experts a fer molt amb poc.
 9. Posen el focus en el llarg termini i gestionen moltes variables amb un marcat sentit humanista, que se centra a generar un impacte positiu en la societat des d’una perspectiva sistèmica.
 10. Assumeixen riscos més alts que els negocis lucratius: sovint demostren els avantatges de canviar les regles del joc per poder afavorir determinats col·lectius.
 11. Són generosos: es concentren principalment a crear valor social i, així mateix, busquen compartir aquestes innovacions amb els altres per crear més valor i replicar el model.

Si et consideres una persona d’aquestes característiques i estàs pensant a emprendre el teu propi negoci social, ben aviat et parlarem d’iniciatives de suport a l’emprenedoria social i d’exemples propers que et poden servir com a referència.

Estigues atent!

“Allà on es creuen el teu talent i les necessitats del món és on hi ha la teva vocació.”