Com evitar la contaminació a la teva ciutat

Segons dades sobre contaminació ambiental de l’Organització Mundial de la Salut (OMS), vuit de cada deu persones que viuen en zones urbanes respiren un aire amb nivells de contaminació que superen els límits recomanats per la mateixa organització.

A més, l’estudi ‘Contaminació acústica’, elaborat per Línea Verde (un portal web en què la ciutadania i les empreses poden accedir a informació ambiental del seu municipi), Espanya és el segon país amb els nivells més alts de contaminació acústica, després del Japó, que ocupa el primer lloc.

Això es deu a la mala planificació i gestió de les polítiques públiques per evitar la contaminació i a l’escassa conscienciació sobre els efectes que pot tenir viure exposats a un nivell de soroll superior als límits recomanats.

Aquestes dades no són gaire encoratjadores i posen en evidència els greus efectes sobre la salut que provoca viure en una ciutat altament contaminada.

Evitar la contaminació no depèn, exclusivament, de les bones accions de la ciutadania. Calen polítiques públiques que puguin disminuir els efectes de la contaminació urbana sobre la salut.

Tot i així, tu pots posar-hi el teu granet de sorra i contribuir en el dia a dia a minimitzar els efectes de la contaminació.

Accions per evitar la contaminació

Primer has de saber que, a les ciutats, hi pot haver diferents tipus de contaminació. El blog verde, especialitzat en temes ecològics, n’esmenta els següents:

1. Contaminació atmosfèrica: consisteix en la presència a l’aire de matèries o formes d’energia que impliquen risc, dany o molèstia greu per a les persones.

2. Contaminació hídrica: consisteix en l’alliberament de residus i contaminants que són transportats cap a rius i penetren en aigües subterrànies, llacs o mars.

3. Contaminació del sòl: ocorre quan productes químics són alliberats per un vessament o filtracions a la terra.

4. Contaminació acústica: és l’excés de so que altera les condicions normals de l’ambient en una determinada zona.

5. Contaminació lumínica: és la sobreil·luminació i la interferència que disminueix i distorsiona la brillantor de les estrelles o qualsevol objecte estel·lar, afectant la feina d’observatoris. Aquesta contaminació es dóna durant la nit, a la rodalia de les ciutats.

[Tweet “Accions i mesures que pots prendre per evitar la contaminació a la teva ciutat”]

Què pots fer per evitar qualsevol tipus de contaminació?

És molt important que cadascú de nosaltres prenguem consciència del problema de la contaminació. Si tots els ciutadans d’una gran ciutat fóssim conscients que la solució per evitar la contaminació la tenim cadascú de nosaltres, en gran part, el problema estaria solucionat. Però això és molt difícil.

L’ideal per evitar la contaminació seria, directament, desmassificar les grans ciutats i mudar-se a una zona lliure de contaminació. Tot i així, aquesta mesura és molt extrema, i sabem que moltes vegades no es pot portar a terme per qüestions de feina o d’estil de vida.

D’alguna manera, també, això significa donar l’esquena al problema. Per això, et pots quedar a la ciutat i procurar evitar la contaminació adoptant una consciència ecològica que tingui cura del medi ambient. Depèn de cadascú de nosaltres evitar la contaminació.

acciones para evitar la contaminación en tu ciudad

Com?

En aquest cas i, en la mesura que sigui possible, pots evitar circular per avingudes amb molt de trànsit. Una bona manera de començar amb aquesta consciència ecològica és anar en bicicleta o caminar, més que no pas agafar el cotxe. D’aquesta manera, no només estaràs contribuint amb el medi ambient, sinó que, a més, guanyaràs qualitat de vida. Si has d’agafar el cotxe, hauria d’estar en bones condicions. Afina el teu vehicle i porta’n el manteniment al dia.

Una altra cosa que pots fer per evitar la contaminació és triar els productes que compres. No compris articles d’un sol ús ni plàstics. Els majors contaminants que produïm els humans a tones diàries provenen dels envasos de productes que consumim. En aquest sentit, pots optar per productes naturals i biodegradables o derivats del paper, com el cartró. També pots fer servir envasos retornables i reciclar les escombraries.

Altres mesures que pots prendre per evitar la contaminació

No llencis les escombraries al carrer, als boscos ni als parcs. Intenta tenir cura dels boscos i les zones verdes de la ciutat.

Fes servir els plaguicides de manera racional, si et dediques a tasques del camp o de jardineria.

Consumeix aliments orgànics o, si més no, aquells que no s’hagin sotmès a un ús tan intensiu de productes químics.

Redueix el consum d’electricitat, cosa que contribuirà a disminuir les emanacions de contaminants i partícules.

Aplicant aquestes mesures públiques i d’altres, pots contribuir a evitar la contaminació i a aconseguir que la teva ciutat sigui més sostenible. Aquestes accions, juntament amb una bona gestió pública, poden disminuir i evitar la contaminació disminuint la petjada de carboni de les grans àrees urbanes.

Aquest estudi, ‘El desenvolupament adaptat al canvi climàtic’, del Banc Mundial, constata que “les polítiques que permeten reduir les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle i altres contaminants climàtics de curta vida poden generar clars beneficis econòmics, sanitaris i socials”.

Per exemple, el mateix informe assenyala que una política que promogui un transport més eficient (vehicles amb baix consum de combustible) permetrà estalviar combustible i temps, amb la millora consegüent de la seguretat energètica i la productivitat laboral.

Tot això es resumeix aplicant el poder de les tres erres: redueix, reutilitza i recicla. En definitiva: menys consum redundarà en menys contaminació atmosfèrica de tot tipus. Hi estàs d’acord? Si t’interessa el tema, continua llegint: ‘Consells per fer les compres en comerç just’.