Edificis verds

Els edificis, aquelles moles de ciment que dominen l’espai de les grans ciutats, estan intentant adaptar-se, a poc a poc, a la nova tendència de fer una mica més amigable l’entorn urbà.

És el cas de la proposta d’aprofitament de les cobertes o altres parts dels edificis construïts per afegir-hi diversos tipus de vegetació i, així, generar els anomenats terrats verds.

“Un terrat verd és el terrat d’un conjunt arquitectònic que està cobert de vegetació, de manera total o de manera parcial”

Pots trobar diferents tipus de terrats verds, com, per exemple, els intensius i els extensius. Els intensius requereixen un gruix de terra considerable, adob i tenir-ne cura. Normalment, un dels usos que se’ls ha donat ha estat combatre l’efecte d’illa de calor, provocat pel fet que els edificis absorbeixen la calor del sol i la tornen.

Amb tot, la diferència fonamental entre el terrat intensiu i l’extensiu és el grau de manteniment. El terrat extensiu requereix un cert manteniment, com, per exemple, esbrossar una vegada l’any o fertilitzar la vegetació per estimular-ne el creixement.

 

“Les grans ciutats tenen fins a 4 graus de temperatura més
de mitjana que les zones properes”

 

Casos d’èxit propers d’edificis verds

Madrid

Tot i que a Madrid encara no hi hagi un gran emblema d’aquest tipus de terrats, sí que existeixen jardins verticals: el CaixaForum Madrid n’és una mostra. Aquest exemple és un senyal clar que aquestes iniciatives verdes no són només una inversió en medi ambient, sinó també per crear valor turístic i artístic a la ciutat. Els turistes solen quedar meravellats amb la immensitat i la majestuositat d’aquest jardí vertical.

Llers

Hi ha projectes en marxa construïts que ens permeten acostar-nos a la casa del futur, com la Villa Bio, a Llers (Girona). Es tracta d’una casa que es fon amb l’entorn on s’implanta. Aquesta casa té part de l’estructura sota terra, cosa que li permet millorar l’aïllament i estalviar fins a un 25 % d’energia, reduint les emissions de CO2 i disminuint l’efecte d’hivernacle. A la teulada té un jardí que potencia encara més l’aïllament de l’edifici.

 

“Aquest tipus d’edifici torna a la natura
part del que la mateixa construcció ha eliminat”

 

Barcelona

A Barcelona s’està impulsant aquesta iniciativa des de l’Ajuntament, ja que, tenint en compte la densitat de població de la ciutat i l’existència de milers d’àtics, façanes i terrats, sembla una bona idea aprofitar aquestes zones per col·locar-hi jardins penjants i terrats verds.

cubierta verde barcelona
Vista del terrat d’un edifici del carrer de Tarragona, Barcelona.

L’Ajuntament assenyala que el 67 % dels edificis de Barcelona són terrats plans, per la qual cosa es poden aprofitar, i el 20 % del total presenten característiques òptimes per a l’aprofitament del sol. Això permetria més de 400.000 MWh/any d’aigua calenta sanitària i d’electricitat, és a dir, més de quatre vegades el que consumeix l’enllumenat de Barcelona.

Amb aquestes dades, imaginem que, de fet, fins i tot es podria exportar electricitat a altres països. Per aquest motiu, com a principal interessat, l’Ajuntament està donant ajuts per a la rehabilitació dels edificis.

 

“Des del punt de vista ambiental, es millora la biodiversitat,
es redueix la demanda energètica i s’incrementa la resiliència de la ciutat”

 

Quins avantatges tenen els terrats verds i els jardins penjants?

  1. Permeten un increment de la productivitat econòmica de la ciutat, ja que es pot explotar el sector primari en una zona en la qual anteriorment estava vedat.
  2. Es millora la climatització de l’edifici, ja que no es produeix l’efecte illa de calor, perquè la calor l’absorbeixen les plantes.
  3. Es redueix el risc d’inundacions perquè hi ha substrat, no només formigó o guix, gràcies a la capacitat de les plantes de retenir l’aigua.
  4. L’aigua es purifica, ja que se’n filtren els contaminants i els metalls pesats, és a dir, que permet actuar i lluitar de manera activa contra els efectes de la pluja àcida, cosa que prolonga la vida de les teulades dels edificis.
  5. Lluiten contra la contaminació acústica. Es percep menys sorolls, ja que el sòl de terra bloqueja els sons de baixa freqüència i la vegetació els d’alta freqüència.

 

En definitiva, una sèrie d’avantatges que no poden deixar ningú indiferent, però els dos més importants són els següents:

  • Ajuda que a les ciutats hi hagi diversitat: és a dir, que la flora i la fauna augmentin en llocs on no ho havien pogut fer mai.
  • Permet lluitar contra el canvi climàtic, ja que les plantes, per mitjà de la fotosíntesi, consumeixen CO2 i alliberen oxigen. Això conté un doble avantatge: es lluita contra l’escalfament global i alhora es permet als ciutadans de les grans ciutats tenir un aire més pur i net.

En resum, sembla ser que és gairebé necessari que a les ciutats es comencin a implantar els terrats verds, però per fer-ho és imprescindible la iniciativa de cadascun dels habitants de la teva ciutat. Donaries suport a una coberta verda al teu edifici?