Els reptes per al llançament de la banca mòbil internacional

El futur de la banca mòbil internacional passa inevitablement per la digitalització. Aquest fet, pronosticat des de fa anys per experts i periodistes econòmics, encara cobra més força avui en dia amb la baixada dels tipus d’interès, que redueixen els beneficis de les entitats financeres. Llançaments d’apps i l’anunci de nous mitjans de pagament són el pa de cada dia d’un sector en ple canvi tecnològic.

La banca mòbil internacional té a Europa uns nivells d’implantació encara incipients i dispars segons el país. De fet, el 37 % dels europeus fa servir la banca mòbil, segons l’Enquesta internacional d’apoderament financer en l’era digital. Turquia és el país on té més usuaris (49 %), seguida d’Espanya (44 %) i Polònia (41 %).

El cas és que la banca mòbil internacional encara ha de fer front a molts reptes per ser una alternativa a la banca convencional: aquests en són els més destacats.

El futur de la banca mòbil internacional

  • Oferir serveis addicionals

Un dels reptes que té encara la banca mòbil internacional és afegir noves possibilitats al seu ventall de serveis. Un dels avantatges que pot aprofitar és el coneixement dels patrons d’ús dels clients per oferir serveis personalitzats. En ple auge del big data, ben aviat els bancs et podran suggerir productes financers a mida.

  • Redefinir el paper de les sucursals

Encara que la banca mòbil internacional es digitalitzi, és probable que les oficines no desapareguin del tot. En tot cas, tindran un paper molt diferent del que tenen ara. Si pots fer totes les operacions des d’un smartphone, per què necessites anar a l’oficina? Entre els entesos en banca, s’entreveuen dos models de sucursal.

Segons una enquesta de la consultora GFT a experts en banca digital de set països, entre els quals hi ha Espanya, un 23 % opina que les oficines no tindran personal per assessorar els clients, però disposaran de molts dispositius perquè ells mateixos puguin fer totes les operacions on-line. L’altre model que es pot imposar és el de sucursal insígnia o flagship, que mantindria algunes oficines de referència molt digitalitzades on s’oferirien serveis experimentals.

  • Donar valor afegit amb els pagaments

Els mitjans de pagament són un dels principals cavalls de batalla de la banca mòbil internacional: pagar amb smartphones, targetes contactless i dispositius de tota mena sense haver de marcar cap codi. A més, en un futur no gaire llunyà, quan paguis rebràs ofertes relacionades amb els productes que has adquirit i assessorament personalitzat al mòbil.

  • Aliar-se amb les fintech

Les empreses tecnològiques que ofereixen serveis financers, també anomenades fintech, poden ser vistes com un player amenaçant disposat a apoderar-se del negoci dels bancs o bé com un soci amb qui les entitats poden cooperar. A Alemanya, on les fintech movien el 2014 uns 140 milions d’euros, un 56 % dels experts en digitalització d’entitats financeres veuen aquestes companyies com a aliades, la majoria start-ups, segons una altra enquesta de GFT.

Un exemple de col·laboració amb les fintech és el cas de Santander, un dels grans del sector bancari a Espanya, que ha posat en marxa al Regne Unit la companyia Kabbage, que concedeix crèdits on-line a pimes en pocs minuts.

  • Introduir la ludificació

S’anomena ludificació l’acció de convertir qualsevol activitat en un joc. T’imagines que les apps de banca mòbil internacional també s’apuntessin a aquesta fórmula? Alguns bancs et permeten controlar la despesa donant-te l’opció de fixar un objectiu de despesa que no pots sobrepassar. L’app Qapital va més enllà, ja que t’anima a competir amb els amics per veure qui aconsegueix els objectius d’estalvi d’una manera més còmoda.

  • Garantir la seguretat

I per acabar (però no menys important), la qüestió de la seguretat. A Europa, la legislació ha obert la porta als operadors de pagaments fintech, tot i que encara no ha aparegut l’Uber dels serveis financers que amenaci el sector com ja ho ha fet en algunes ciutats aquesta qüestionada app de transport urbà.

La raó és la necessitat de garantir la seguretat, i per fer-ho les apps demanen una contrasenya a l’hora de fer qualsevol operació que impliqui moviments de diners i impedeix que l’aplicació es mantingui oberta en un segon pla quan no s’estigui utilitzant.

Com pots veure, la banca adaptada al mòbil encara té alguns reptes per superar i moltes potencialitats per descobrir. Però, sigui com sigui, ja s’ha convertit en una realitat. Si vols conèixer altres avantatges de la banca mòbil, consulta el postPer què t’hauries de passar a la banca mòbil”.